Kako učestvovati?

1

Pronađi jedinstveni kod od 7 karaktera na foliji Jaffa cakes pakovanja.

Jaffa
2

Registruj se OVDE i unesi kod.

3

Zameni kodove za neku od nagrada, od 1. juna do 31. avgusta.

Budi u toku, naša ponuda će se stalno obogaćivati novim nagradama!

Pogledaj pravila nagradnog programa

Proizvodi koji učestvuju u programu

Jaffa pakovanja